BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT - TỈNH ĐỒNG NAI

NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - CHẤT LƯỢNG TỐT - HIỆU QUẢ CAO
DANH MỤC THUỐC
Tìm kiếm
STT STT theo TT40 Tên Hoạt Chất Tên Biệt Dược Nồng độ - Hàm lượng Đường dùng Nước sản xuất Hướng dẫn sử dụng
1 664 Bismuth TRYMO TABLETS 120mg Viên, uống VIỆT NAM
2 477 Diltiazem TILHASAN 60 60mg Viên, uống VIỆT NAM
3 699 Mebeverin HCL OPEVERIN 135mg Viên, uống VIỆT NAM
4 718+726 Bacillus subtilis+ Lactobacillus acidophilus LABAVIE 10*8 CFU+10*8 CFU Gói, uống VIỆT NAM
5 746 Itoprid IBUTOP 50 50mg Viên, uống VIỆT NAM
6 245 Doxycyclin DOXYCYCLIN 100mg Viên, uống VIỆT NAM
7 505 Indapamid DIURESIN SR 1,5mg Viên, uống VIỆT NAM
8 228 Levofloxacin LEVOFLOXACIN STADA 500MG 500mg Viên VIỆT NAM
9 179 Ceftazidim ZIDIMBIOTIC 1000 1g Bột pha tiêm VIỆT NAM
10 172 Cefoperazon + Sulbactam XONESUL-2 1g + 1g Bột/ dung dịch/ hỗn dịch pha tiêm INDIA
11 677 Omeprazol VIRAZOM 20mg Viên nang cứng,uống INDIA
12 316 Amikacin VINPHACINE 500mg Dung dịch tiêm VIỆT NAM
13 258 Vancomycin VAKLONAL 500mg Bột pha tiêm ARGENTINA
14 183 Ceftriaxon TRIAXOBIOTIC 2000 2g Bột pha tiêm VIỆT NAM
15 992 Codein + terpin hydrat TERPINCODEIN-F 5mg + 200mg Viên, uống VIỆT NAM
16 175 Cefoxitin TENAFOTIN 1000 1g Bột pha tiêm VIỆT NAM
17 175 Cefoxitin TENAFOTIN 2000 2g Bột pha tiêm VIỆT NAM
18 180 Ceftezol SEOSAFT INJ. 1G 1g Bột pha tiêm KOREA
19 183 Ceftriaxon ROCEPHIN 1G I.V. 1 g Thuốc bột pha tiêm THỤY SỸ
20 227 Ciprofloxacin PROXACIN 1% 200mg/20ml Bột/ dung dịch/ hỗn dịch pha tiêm BA LAN
21 231 Moxifloxacin PLENMOXI 400mg/100ml Dung dịch tiêm ẤN ĐỘ
22 205 Netilmicin sulfat NETLISAN 300mg/3ml Dung dịch tiêm INDIA
23 205 Netilmicin sulfat NELCIN 200 200mg/2ml Dung dịch tiêm VIỆT NAM
24 231 Moxifloxacin MOXFLO 400mg/100ml; 100ml Dung dịch tiêm truyền INDIA
25 176 Cefpirom MINATA INJ. 1G 1g Bột pha tiêm KOREA
26 212 Metronidazol METRONIDAZOL KABI 500mg/100ml Dung dịch tiêm truyền VIỆT NAM
27 189 Meropenem MAXPENEM 500MG INJ 0,5g Bột pha tiêm HÀN QUỐC
28 253 Linezolid LINOD 200mg/100ml; 300ml Dung dịch tiêm INDIA
29 225 Spiramycin + Metronidazol KAMYDAZOL FORT 1.500.000UI + 250mg Viên nén bao phim, uống VIỆT NAM
30 231 Moxifloxacin KACIFLOX 400mg Viên nén bao phim, uống VIỆT NAM
Chọn trang: /14
  LIÊN KẾT
  Trang chủ   Hỏi đáp
  Sản phẩm được xây dựng bởi Phòng CNTT Bệnh Viện Thống Nhất Đồng Nai
  Bệnh Viện Đa Khoa Thống Nhất Tỉnh Đồng Nai 
  Số 234 QLộ I, Phường Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai 
  Điện thoại: 02513.883660 
  Email: vbbvtndn@dongnai.gov.vn